BODYFLOW-S

PRAKTIJK VOOR HOLISTISCHE EN INTEGRATIEVE THERAPIE MET EEN BIJZONDERE FOCUS OP LICHAAMSGERICHT WERK

Bij Bodyflow-S kan je terecht voor holistisch en integratief therapeutisch werk met een bijzondere focus op de connectie tussen lichaam en geest.


Holistische therapie vertrekt vanuit de overtuiging dat er een interactie bestaat tussen lichaam en geest en dat het belangrijk is om de connectie tussen die twee te versterken. Deze benadering houdt rekening met alle dimenties van het menselijk bestaan en heeft dus aandacht voor mentaal, fysiek, emotioneel, sociaal en spiritueel welzijn.

Integratieve therapie integreert elementen uit verschillende therapiescholen om op die manier mensen op een holistische manier te ondersteunen.Soetkin Claes is de bezieler van Bodyflow-S. Je kan bij haar terecht voor individuele therapie, workshops en groepssessies.

Meer informatie over hoe de sessies in zijn werk gaan vind je hier.

WELKOM

CONTACT